Nieuws

Shared Action for a Nuclear Weapon Free World

door SGI Voorzitter Daisaku Ikeda

Bron: IPS/SGI - 9 April 2015


"Bouddhisme et Paix">

Brussel, 12 Oktober 2014, Cultureel Centrum van de SGI België

Bertrand Rossignol

Olivier Urbain

Agenda

Tijdelijke schorsing van SGI-Bel bijeenkomsten

Ons activiteitencentrum in de Grisarstraat blijft gesloten tot 30 juni eerstkomend.

De discussie- en studiebijeenkomsten, bijeenkomsten per divisie en in het algemeen, alle activiteiten gaan uitsluitend virtueel door.

Neem voor meer informatie contact op via de website.

Zoeken