Selecteer de taal

Wie zijn wij

De SGI heeft een handvest opgesteld om haar internationale actie ter bevordering van vrede, cultuur, onderwijs en toenadering tussen de volkeren te verduidelijken. Elke vereniging die zich aansluit bij de SGI onderschrijft dit handvest.

Inleiding 

Wij, de vertegenwoordigende organisaties en leden van de Soka Gakkai Internationaal (SGI), onderschrijven het basisdoel en de levenstaak van de SGI om op basis van de filosofie en idealen van het boeddhisme van Nichiren Daishonin een bijdrage te leveren aan vrede, cultuur en educatie.

Wij onderkennen:

– dat de mensheid nooit eerder in de geschiedenis in zo sterke mate getuige is geweest van de uitersten van oorlog en vrede, discriminatie en gelijkheid, armoede en overvloed als in de 20e eeuw;

– dat de ontwikkeling van een in toenemende mate geperfectioneerde militaire technologie, zoals die van kernwapens, de overleving van de menselijke soort zelf bedreigt;

– dat het bestaan van gewelddadige etnische en religieuze discriminatie een eindeloze opeenvolging van conflicten veroorzaakt;

– dat het egoïsme en de ongebreidelde hebzucht van de mensheid wereldwijd problemen veroorzaken, zoals de aantasting van het milieu en het ontstaan van een grotere economische kloof tussen ontwikkelde en onderontwikkelde gebieden, met ernstige gevolgen voor de gezamenlijke toekomst van de mensheid. Wij geloven dat het Nichiren Boeddhisme, een humanistische filosofie met een oneindig diep respect voor het leven en een allesomvattende compassie, mensen in staat stelt hun inherente wijsheid te ontwikkelen; dat het de creativiteit van de menselijke geest voedt, zodat zij de problemen en crises waarmee de mensheid op dit moment geconfronteerd wordt, te boven kunnen komen en een vreedzame en welvarende samenleving kunnen creëren.

Wij, de vertegenwoordigende organisaties en leden van de SGI, zijn daarom vastbesloten de banier van wereldburgerschap, tolerantie en respect voor de mensenrechten, gebaseerd op de humanistische geest van het boeddhisme, hoog te houden en wij gaan de uitdaging aan om de mondiale vraagstukken waar de mensheid mee geconfronteerd wordt, op te lossen door middel van de dialoog en praktische inspanningen, vanuit een standvastige toewijding aan geweldloosheid.

Hierbij nemen wij dit handvest aan en onderschrijven de volgende doelstellingen en beginselen:

Doelstellingen en beginselen

1. De SGI zal bijdragen aan vrede, cultuur en educatie voor het geluk en welzijn van de gehele mensheid, met als uitgangspunt het boeddhistische respect voor het leven.

2. De SGI zal, op basis van het ideaal van wereldburgerschap, de fundamentele mensenrechten beschermen en geen enkel persoon, om welke reden dan ook, discrimineren.

3. De SGI zal de vrijheid van religie en religieuze uitingsvormen respecteren en beschermen.

4. De SGI zal het begrip van het Nichiren Boeddhisme bevorderen door middel van interactie tussen gewone mensen, en zo bijdragen aan hun individuele geluk.

5. De SGI zal haar leden door middel van haar organisaties aanmoedigen om als waardevolle burgers bij te dragen aan het welzijn van hun respectieve sociale omgeving.

6. De SGI zal de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van haar vertegenwoordigende organisaties in acht nemen en rekening houden met de omstandigheden in ieder afzonderlijk land.

7. De SGI zal, op basis van de boeddhistische geest van verdraagzaamheid, mensen die andere religies aanhangen respecteren, de dialoog met hen aangaan en met hen samenwerken om zaken van fundamenteel menselijk belang op te lossen.

8. De SGI zal culturele verschillen respecteren en het uitwisselen van cultuurgoed bevorderen om zo een internationale gemeenschap van wederzijds begrip en harmonie tot stand te brengen.

9. De SGI zal zich inzetten voor de bescherming van de natuur en het milieu, uitgaande van het boeddhistische ideaal van symbiose.

10. De SGI zal bijdragen aan de bevordering van onderwijs, strevend naar waarheid en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, om alle mensen in staat te stellen hun individuele karakter te ontplooien en te genieten van een bevredigend en gelukkig leven.